Избранное
Рубрика: Ռուսաց լեզու

7-ая Группа

 • Кто придумал марки?
 • Марки  придумал Роуленд Хилл
 • В Англии появились первые в мире почтовые марки 1 мая 1840 года на лондонском почтамте было необычайно оживленно: в продажу поступили первые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории.
 • Как начался цирк?
 • Отец современного цирка в том виде, в котором он существует сейчас — английский кавалерист старший сержант Филипп Эстли (Philip Astley; 1742-1814). А начинался его цирк как… школа верховой езды
 • Кем создано фортепьяно?
 • Фортепиано создал    Бартоломео Кристофори
 • Фортепиано — клавишный струнный инструмент с горизонтальным (рояль) или вертикальным (пианино) расположением струн
Избранное
Рубрика: English

English

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/

They laught a lot in their Music lesson. (to laugh)

She will come to us tomorrow. (yo come)

You always count well. (To count)

We sang a lot yesterday. (to sing)

They work much, as their work is very difficult. (to work)

Tomorrow they will go to the cinema. (to go)

 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important,  spend, learn, famous, outdoor.

It is very important to learn subjects very well.

I want to spend a lot of time in outdoor space.

This picture is famous for its beauty .

Избранное
Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Թեմա՝ Բաժանման հատկությունները

Ունենք 56 թիվը, որը բաժանվում է 14-ի: Համոզվե՛ք, որ 56-ի և 21-ի արտադրյալը ևս բաժանվում է 14-ի:

56/7=8     21/7=3      14/7=2     8*2=24   24-ը բաժ․ է 2-ի

Պետք է 48-ի և 25-ի արտադրյալը բաժանել 12-ի: Գտե՛ք քանորդը՝ օգտագործելով բաժանման երկրորդ հատկությունը:

48*25=1200    1200/12=100

Կատարե՛ք հաշվումները՝ առանց բաժանման հաշվեկանոնից օգտվելու.

(48 x 5327) : 16 =15981

(10372 x 51) : 17 =31116

(2375 x 80) : 40 =4750

(4096 x 75) : 25 =12288

Избранное
Рубрика: Ռուսաց լեզու

Школа будушего

Я хочу, чтобы в моей будущей школе было много детей и учителей  и все дети были умными и не сорились. Хочу чтобы  все с другими были друзья.

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Գործնական աշխատանք

Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երբ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավագ, կողպեք, երբ, զուքել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ), օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ,
ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնձի, համարձակ, բարձ, թխվացք, բարձր, խցկել, հարձակվել, փորձ, ամբողջ, աղջիկ, եղբայր:

Избранное
Рубрика: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկական խնդիրներ

 1. Բազմապատկեք կարգային միավորները
 • 100 x 1000000 =10000000
 • 1000 x 10 x 1000=10000000
 • 10 x 100 x 1000 x 10000=10000000000
 1. Բազմապատկե՛ք թվերը.
 • 3289 x 100000 =328900000
 • 1000 x 3807 =3870000
 • 370 x 1000000 =370000000
 • 4375 x 100 =437500
 1. Համեմատե՛ք ամենափոքր երկնիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի արտադրյալը ամենամեծ երկնիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի արտադրյալի հետ:
 2. 999×10=9990
 3. 99×100=9900
 4. 9990>9900
 5. Երկու անոթներում կա 18 լ ջուր: Երբ առաջին անոթից երկրորդի մեջ լցրին 1 լ ջուր, անոթներում եղած ջրի քանակությունները հավասարվեցին: Քանի՞ լիտր ջուր կար ամեն մի անոթում:
 6. 1․18/2=9
 7. 9-1=8
 8. 9+1=10
Избранное
Рубрика: Մայրենի

Գործնական աշխատանք

Գրիր բաց թողնված ձայնավորները:

այժմեական, անէական, անպատեհ, անվրեպ, դողերոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ, էլեկտրաէներգիա, լայնէկրան, մանրէ, վայրէջք, տիեզերք, ամանորյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ, արծաթազօծ, մեղմօրոր, մեղմորեն, նախօրոք, ակընդետ, ակընթարթ, անակնկալ, անընդհատ, հյուրընկալ, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր, որոտընդոստ, սրընթաց, ունկնդիր:

Избранное
Рубрика: English

English

 1. My sister …. a shower every morning.

  +take
  takes
 2. This house …. to my grandmother.

  +belong
  belongs
 3. We …. to go for a walk in the morning.

  +like
  likes
 4. My husband and I …. a lot of money on books.

  +spend
  spends
 5. John …. milk twice a day.

  drink
  +drinks
 6. It …. in Russia in winter.

  +snow
  snows
 7. Plants …. well in a warm climate.

  grow
  +grows
 8. They often …. TV at night.

  watch
  +watches
 9. His dog never …. .

  +bark
  barks
Избранное
Рубрика: English

English

1. ____ you married?

am
are
is
do
does

 

2. What time ____ you start work?

am
are
is
do
does

 

3. Sorry I ____ late.

am
are
is
do
does

 

4. Why ____ Colin always show up late?

am
are
is
do
does

 

5. Where ____ Jack from?

am
are
is
do
does

 

6. Where ____ Megan come from?

am
are
is
do
does

 

7. ____ your parents retired?

am
are
is
do
does

 

8. Where ____ Kevin live?

am
are
is
do
does

 

9. How old ____ that house?

am
are
is
do
does

 

10. ____ you and your sister get on well?

am
are
is
do
does

 

11. What class ____ Mark in?

   +am
are
is
do
does

 

12. ____ I right?

am
are
is
do
does

 

13. ____ you excited about the vacation?

am
are
is
do
does

 

14. ____ we need a visa to go to Hungary?

am
are
is
do
does

 

15. Where ____ Tom and Hannah from?

am
are
is
do
does

 

16. How old ____ your mother?

am
are
is
do
does

 

17. ____ it rain a lot here?

am
are
is
do
does

 

18. What color ____ your new car?

am
are
is
do
does

 

19. ____ it have a stereo system?

am
are
is
do
does

 

20. How long ____ your lunch break?

am
are
is
do
does

 

21. How much ____ this T-shirt?

am
are
is
do
does

 

22. How much ____ it cost?

am
are
is
do
does

 

23. Why ____ this bag so expensive?

am
are
is
do
does

 

24. Why ____ these bags so expensive?

am
are
is
do
does
Избранное
Рубрика: Ռուսաց լեզու

Русский язык

Прочитайте пословицы и поговорки. Скажите, что их объединяет. Переведите их на армянский язык.

Золото добывают из земли, а знания – из книг!

Ոսկին գտնում են հողի տակից, իսկ գիտելիքը — գրքի մեջից։

Кто много читает, тот много знает.

Ով շատ կարդա , նա շատ կիմանա։

Книга поможет в труде, выручит в беде.

Գիրքը կօգնի բարդություններում, կօգնի փորձանքներից։

Книга – источник знаний.

Գիրքը- գիտելիքի աղբյուր է ։

Книга, подобно воде, дорогу пробьёт везде.

Գիրքը, նման ջրին , ճանապարհ կբացի ամեն տեղ։

Книга – твой друг, без неё как без рук.

Գիրքը — քո ընկերն է , առանց իրա , Ինչպես առանց ձեռք։

Ты без книги, что птица без крыльев.

Դու առանց գիրք , ինչպես  թռչունն առանց թև։

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Կոմիտաս

Սողոմոն Սողոմոնյանը ծնվել է 1875 թվականին:Սովորել է Քութաիսիի միջնակարգ ուսումնարանում , որից հետո հայերը ուղարկել է Բուրսա քաղաքա , որ շարունակի սովորելը ։Երբ այնտեղից հետ է գալիս հայրը մահացած է լինում ։ 1881 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Էջմիածին ։ Կաթողիկոսը տեսնելով , որ նա հայերեն չգիտի , որոշուն է կոմիտասին հետ ուղարկեր , բայց երբ լսում է նրա ձայնը հուզվում է և , որոշում  է թողնել նրանց Էջմիածնում ։

Картинки по запросу կոմիտաս

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Հացը

Շատ հետաքրքիր պատմվածք էր, բայց ինձ դուր չեկավ տղան, որովհետև նա շատ ծույլ էր և հայրիկին և մայրիկին չէր ուզում օգնել : Ուզում էր կարդալ և խելացի դառնար , բայց պետք է մեկ-մեկ օգնել մայրիկին և հայրիկին : Հայրիկն ու մայրիկն տանջվում էին  իսկ , որդին իրենց չէր օգնում : Բայց տղան հասկացավ իր սխալը, և, ամաչեց որ չի օգնել:

《Հայրիկը》

Բարի աշխատասեր մարդ էր: Հայրիկը ուզում էր , որ տղան դառնա խելացի և գիտնական :

《Մայրիկը》

Նույնպես  բարի աշխատասեր էր, մայրիկն էլ էր ուզում , որ տղան դառնա գիտնական : Մայրիկը չէր ուզում , որ տղան չարչարվեր: Մայրիկն էլ , հայրիկն էլ շատ էին սիրում իրենց տղային:

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Շոկոլադի գործարանի մասին

Ես գիտեմ, որ շոկոլադի գործարանում լիքը շոկոլադներ և շոկոլադե մարդուկ ներ են սարքում  : Նրանք հոգնում ,աշխատում են , որ մարդկանց համար համով լինի և երբ սարքում  են մի հատ վերցնում և տանում են իրենց երեխաներին : Երբ սարքում են և վերջանում են տանում են լիքը շոկոլադի խանութներ և վաճառողներն էլ վաճառում են մարդկանց:

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Կարմրավուն եկեղեցու մասին

Այս խաչաձև կենտրոնագմբեթ փոքր եկեղեցու արտաքին չափսերն են 5,9 x 7,4 մետր։

Կարմրավորը Հայաստանում միակ եկեղեցին է, որի կարմիր կղմինդրե տանիքը մինչ օրս պահպանվել է։ Ութանիստ թմբուկը պսակված է կղմինդրածածկ կորագիծ վեղարով, որը նույնանյութ և նմանաձև տարրի պահպանված հնագույն օրինակն է։ Կարմրավորը արտաքուստ և ներքուստ խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է։ Եկեղեցու կղմինդրը ամուր սեղմված է կրային շաղախի մեջ և լրացուցիչ մեխված է։ Եկեղեցու արտաքին պատերին պահպանվել են արձանագրություններ, որտեղ նշվում է գյուղի այն բնակիչների մասին, ում միջոցներով կառուցվել է եկեղեցին, ինչպես նաև ոռոգման ջրանցքի կառուցման դժվարությունների մասին։

Հատակագիծ

Կարմրավորի շուրջը կան շատ հետաքրքիր խաչքարեր, որոնցից առավել հայտնի է Ծակ-Քարը, որն իր անունը ստացել է պատվանդանում ծակի պատճառով (1268)։ Հնում Կարմրավորը կուսանաց վանք է եղել։

 

Избранное
Рубрика: Ռուսաց լեզու

Сказка «Три медведя»

Из учебника «Русский язык 4»  стр. 149

Одна девочка пошла в лес и заблудилась. Пришла она к маленькому домику. Дверь была открыта. Там никого не было. Девочка вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был очень большой. Другой была медведица. Она была поменьше. Звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. Звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты: столовая и спальня. Девочка вошла в столовую. На столе стояли три миски с кашей. Большая миска была Михаила Ивановича, поменьше – Настасьи Петровны, а маленькая мисочка – Мишуткина. Около каждой миски лежала ложка: большая, средняя и маленькая. Девочка взяла большую ложку и поела из большой миски. Не понравилось. Потом она взяла среднюю ложку и поела из средней миски. Тоже не понравилось. Потом она взяла маленькую ложечку и стала есть из маленькой мисочки. И Мишуткина каша показалась ей лучше всех. Девочка съела всю кашу. Потом она пошла в спальню. Там стояли три кровати – большая, средняя и маленькая. Девочка легла в маленькую кроватку и заснула.

Медведи пришли домой голодные. Михаил Иванович взял свою миску и зарычал страшным голосом: – Кто ел из моей миски? Настасья Петровна посмотрела в свою миску и зарычала не так громко: – Кто ел из моей миски? А Мишутка увидел свою пустую миску и запищал: – Кто ел из моей миски и всё съел? Медведи пошли в другую комнату. Мишутка полез в свою кроватку и крикнул: – Кто это лежит в моей кроватке? Держи её! Держи! Девочка проснулась, увидела медведей, выскочила в окно и убежала.

Вопросы и задания.

Найдите  в сказке „Три медведя” антонимы:  закрыта, хуже всех, сытые, полный, прибежал, ушли, вышли, тихо.

Отгадайте загадку: Кто в берлоге до весны днём и ночью видит сны?

Кто большой, а кто маленький: медведь, цыплёнок, петух, утёнок, волк, волчонок, заяц, медвежонок, конь, зайчонок, жеребёнок, лиса, бельчонок, ежонок, ёж, белка, лисичка, утка.

Что большое, а что маленькое: дом, мисочка, кровать, ложка, вилочка, кроватка, стульчик, ложечка, стул, вилка, домик, миска.

Вместо точек скажи слова, которые отвечают на вопрос кто? … рычит … хрюкает … воет … лает … квакает … мяукает … чирикает … крякает

 

Выберем правильные ответы.

1. Подумаем и скажем, почему девочка пошла в домик медведей. а) потому что её пригласили в гости; б) потому что она заблудилась; в) потому что её туда послала бабушка.

2. Что увидела девочка на столе у мишек? а) одну большую тарелку с салатом; б) четыре чашки с молоком; в) три миски с кашей.

3. Как девочка поела кашу? а) маленькой ложечкой из маленькой мисочки; б) средней ложкой из средней миски; в) большой ложкой из большой миски.

4. Михаил Иванович взял свою миску и а) очень обрадовался; б) зарычал страшным голосом; в) заплакал.

5. Мишутка увидел девочку и а) очень испугался; б) очень обрадовался; в) крикнул тоненьким голоском.

6. Как вы думаете, что случилось с девочкой, когда она убежала. а) она вернулась домой и всё рассказала бабушке; б) она никому ничего не рассказала о том, что с ней произошло; в) она вернулась в домик, попросила у мишек прощения и пригласила к себе в гости.

30.04.-3.05.

Сказка «Маленький цветочек»

Жил на свете маленький цветочек. Никто никогда не обращал на него никакого внимания, потому что он был слишком мал. Горевал цветок и всегда завидовал большим деревьям, так их все видят и все ими любуются. Деревья с ним не разговаривали, а другие цветы росли от него очень далеко и не могли подружиться с маленьким цветочком.

Вот однажды взошло на небе солнышко, посмотрело вокруг и увидело цветочек с поникшей головой.

— Отчего ты такой грустный? — спросило солнце у цветочка.

— Как же мне не грустить? Деревья такие большие и красивые, а я маленький. Никто меня не замечает, никто не хочет со мной дружить.

— Ну, это дело поправимо, — ответило солнце, — потерпи немножко, я всё улажу.

Светит солнце, а само всё на облака посматривает. Вот видит, тучка плывёт. Солнышко тучке и говорит:

— Сделай доброе дело, тучка! Дай на землю немного влаги, а то мои цветочки совсем загрустили.

Послушалась тучка, и вылила весь свой дождик на землю. Зашумела листва. А цветы головки выпрямили и стали расти. Вырос и маленький цветочек. И хоть он не стал деревом, люди начали на него смотреть и любоваться, а деревья стали с ним дружить.

С тех пор рядом с маленьким цветочком выросло много других цветов, но все они были похожи друг на друга, как близнецы. Солнце дарило им своё тепло, а тучка время от времени поливала их, отчего они становились ещё больше и краше.

 

Ответьте на вопросы:

Опишите цветок?  (можете нарисовать)

Почему цветку было грустно?

Как и кто помог цветку?

Придумайте сказку про цветок.
Избранное
Рубрика: Մայրենի

09․05․2019

Ստուգման թեստ թեստ

 1. Վեց հազար հինգ  հարյուր չորս թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:
 • միավորների 2) տասնավորների+               3)հարյուրավորների                        4) հազարավորների                 5) ոչ մի կարգում:
 1. Նշիր ամենափոքր եռանիշ  թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան
 • 100          2) 101             3) 123              4) 102+             5) 110
 1. Նվազելին մեծացրել են 10-ով, իսկ հանելին թողել են նույնը: Արդյունքում տարբերությունը
 • կմեծանա 10-ով 2) կփոքրանա 10-ով             3) կմեծանա 10-ով +                           4) կփոքրանա 10-ով                       5) կմնա նույնը:
 1. Մայրիկը գնեց 20 մանդարին: Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ երկու մանդարին, իսկ Մարիամը` մնացածը: Քանի՞ մանդարին կերավ Մարիամը:

1) 4                 2) 6                  3) 8 +                 4) 10               4) 12:

 1. Նշեք այն տողը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով
 • 8356, 20001, 8999, 5790
 • 4567, 4570, 5678, 999
 • 4378, 4387, 4389, 4379
 • 9830, 9849, 9856, 9870
 • 10008, 6789, 1106, 587:+
 1. 75-թվի  մասը կլինի
 • 51+ 2) 125           3) 13 +              4) 45+               5) 35+:
 1.   ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 35+ 2) 45+               3) 72         4) 65                      5) 50+:
 1. 8տ 4ց 60 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 8460+ 2) 84    3) 8406                       4) 8046
 1. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 14սմ է, մյուսը՝ 20 սմ: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:

1)40 սմ     2) 280 սմ                    3) 34 սմ                      4) 68 սմ+

10.Դասը սկսվեց 12: 55 և տևեց 45 րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց դասը:Պա

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 2 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:Պատ․՝36։
 2. 420-ին գումարիր 15 և 8 թվերի արտադրյալը:Պատ․՝540։
 3. Մեկ պատուհանը ներկելու համար պետք է 400 գ ներկ: 8 կգ ներկով քանի՞ պատուհան կներկեն:Պատ․՝20 հատ։
 4. Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 15 է: Այս պայմանին բավարարող քանի՞ երկնիշ թիվ կա:Պատ․՝4 հատ։
 5. Ուղղանկյան մի կողմի երկարությունը 16սմ է, իսկ մյուս կողմինը՝ 14: Գտիր այն քառակուսու կողմի երկարությունը, որի պարագիծը հավսարար է այդ ուղղանկյան պարագծին:Պատ ․՝ 15սմ։
 6. Համակարգչային խաղի առաջին մակարդակը անցնելու համար Արմենին պետք է եղավ 5 րոպե 25 վայրկյան: Երկրորդ մակարդակը անցնելու համար 35 վայրկյան ավելի ծախսեց: Արմենին որքա՞ն ժամանակ պետք եղավ երրորդ մակարդակ հասնելու համար:Պատ․՝11ր․,25վարկ․։
Избранное
Рубрика: Մայրենի

Հովհաննես Թումանյան Գելը

Շորագյալցի Ավոյի պատմությունից հետո խոսքն ընկավ գիլի ոհմակի (բոլուկի) վրա։

Երկար ձմեռներն ու ապրուստի դժվարությունն են պատճառը, որ գելերը ոհմակ են կազմում,- բացատրում էին գյուղացիք։

Ոռնում են, իրար կանչում, հավաքվում, միանում, որ ուժեղ լինեն թե՛ հարձակվելու և թե՛ հարձակման դիմադրելու ժամանակ։

Ամեն մինը մենակ հեշտ կհաղթվի ձմեռն ու կկորչի, քան թե խմբով, և ամեն մինը մենակ չի կարող էն ճանկել, ինչ որ կճանկի խումբը։

Եվ հավաքվում են հիսունով, հարյուրով, մի քանի հարյուրով։

Սարսափելի բան է գիլի ոհմակը, մանավանդ էդ լինում է ձմեռը, գիլի ամենաքաղցած ժամանակը, երբ շատ անգամ գելը քաղցից կատաղում է։  Երբ ոհմակով մի տեղ կանգնում են հանգստանալու՝ շրջան են կազմում ու էնպես են վեր թափում, որ իրար երես պահեն, չեն հավատում մեկմեկու։ Վախենում են իրար ուտեն։ Բայց ոմանք էլ ասում են՝ նրա համար են էդպես անում, որ իրար տեսնեն ու հարկավոր դեպքում իսկույն նշան տան իրարու, և իբրև թե բոլորը նայում են իրենց գլխավորին։

Գիլի համար մութը, ճամփի դժվարությունը, հեռավորությունը ոչ մի նշանակություն չունեն։

Գելն էնքան արագավազ է, որ մի գիշերվա մեջ երեք–չորս օրվա ձիու ճամփա կկտրի: Իսկ գիլի սրատեսության վրա էսպես մի զրույց կա ժողովրդի մեջ։

Ասում են՝ մի անգամ արծիվն ու գելը վեճի բռնվեցին, թե իրենցից ո՛րն է ավելի սրատես։ Գելն ասավ՝ մի ամպոտ օր ես սարի գլուխն ելա, ամպի միջով մտիկ արի տեսա՝ հեռու մի դաշտում մի սև ցելի (վարած հողի) մեջ մի ակոսում մի սև գառն է նստած։

Արծիվն էլ թե՝ ես էլ երկնքի երեսն ելա, ներքև մտիկ արի, մի ծխնելույզի միջից տեսա կրակի վրա դրած մի պղինձ՝ խուփը վրեն։ Խփան ճեղքիցը նայեցի, տեսա պղնձի միջին կաթը, կաթնի երեսին էլ մի սիպտակ մազ։

Էսքան արագավազ ու սրատես գազան է գելը։ Եվ էս ամենի հետ միասին՝ շատ խորամանկ։

Նա մինչև լավ չիմանա, որ հարձակումն ապահով է, չի հարձակվիլ։ Ուրիշ բան է, եթե սովից խելագար մի գել իրեն կորցրած գցի ափաշկարա վտանգի մեջև բայց սովորաբար գելը շատ է զգույշ ու խորամանկ։

Մի գյուղացի էսպես պատմություն արավ։ Ասում է՝ մի տարի թակարդ էի լարել։ Առավոտը վաղ վեր կացա, գնացի տեսա մի գել է ընկել մեջը։ Միայն ոտիցն է ընկել, ու ոտը փշրվել է, սատկել է։ Վեր կալա թակարդիցը հանեցի, էն կողմը գցեցի։ Մինչև գլուխս կախ ես թակարդովն էի եղած, մին էլ տեսնեմ՝ վեր կացավ կաղին տալով փախավ։ Հա՛յ, հայ, հա՛յ, էլ ո՞րտեղ, իրեն տվեց անտառը։ Դու մի՛ ասիլ անտերը ստամեռնուկ տված է եղել։

Գիլի ոհմակն էլ, ձմեռը ճամփա կտրելիս իրար ետևից է գնում- ծլլաշարուկ, ու միշտ ամենից ուժեղն ու փորձվածը առաջին է գնում։ Եվ սա երկու հարմարություն ունի նրանց համար։ Մին, որ առաջի գնացողները ձնի մեջ կոպար (շավիղ) են բաց անում, ետևից եկողների համար բաց–պատրաստ ճամփա է լինում, մին էլ՝ որ ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե իրենք քանիսն են եղել։ Եվ էդ է պատճառը, որ ոչ մի որսկան չի կարող ասել, թե էս ոհմակը, որ անցել է, քանի գել է եղել մեջը։

Աստված հեռու տանի, թե ոհմակի աչքովը մի որս ընկավ։ Ուրիշ գազան լինի, թե ընտանի կենդանի, իսկույն չորս կողմից շրջապատում են, ու էլ փրկություն չկա։ Իսկ կճղակավորներին, հատկապես եղնիկներին ու եղջերուներին, քշում են դեպի սառած գետերը, սաոույցի վրա ճղատում ու վրա թափում կամ քշում են դեպի բարձր ժայռերը, ժայռերից թռցնում ու իջնում ներքև լափում։

Ոհմակը վտանգավոր է և մարդու համար։ Եթե բազմություն չեղավ՝ մի կամ երկու մարդից ոհմակը չի վախենալ, թեկուզ հրացան ունենան։ Մինչև անգամ հրացանն ավելի վտանգավոր է։ Հրացան արձակես թե չէ, իսկույն կհարձակվեն։ Հիմի կասեք՝ հապա ինչի՞ց է վախենում գելը։

Էս մասին գյուղացիք մի քանի պատմություն արին։

 

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:Աղոտ, երբ,կ հաղթի, բարձր:

2.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:
ա) կարճ —երկար
բ) թույլ    —ուժեղ
գ) մոտ —հեռու
դ) ցածր-բարձր

 1. Ասացվածքների երկու մասերը միացրո՛ւ և գրի՛ր դեմ դիմաց:
  ա) Մինչև ճշմարիտը գա,  սուտը աշխարհը կքանդի:
  բ) Քեզ համար քնում ես,ուրիշի համար երազ տեսնում:
  գ) Մեծին հարգիր, որ լավ բան լսես
  դ) Լավ բան ասա, որ մեծանաս

որ մեծանաս
որ լավ բան լսես
ուրիշի համար երազ տեսնում
սուտը աշխարհը կքանդի

 1. Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող ստամեռնուկ բառը:Սուտ մետած:
 2. Տեքստից դո՛ւրս գրիր հոգնակի թվով գործածված չորս բառ:Վոհմակ,գնացողներ,եկողներ,եղնիկներ
 3. Դո՛ւրս գրիր տեքստում ընգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե որը ի՞նչ խոսքի մաս է:
 4. Գելեր-գոյական
 5. Սրատես-ածական
 6. Երկու-թվական
 7. Անցել է-բայ
 1. Այն ի՞նչն է, այն ի՞նչը.
  Թև ունի, թռչուն չէ,
  Միջատ է, մրջյուն չէ,
  Աշխատում է օրնիբուն
  Բերքը տալիս է մարդուն:Մեղու
 2. Նախադասություններն ըստ հաղորդակցման լինում են.
  ա) երկու տեսակ+
  բ) հինգ տեսակ
  գ) երեք տեսակ
  դ) չորս տեսակ
 3. Ինչո՞ւ են գայլերը ոհմակ կազմում:Որ միայնիակ չլինեն
 4. Ինչպիսի՞ կենդանի է գայլը (բնութագրի՛ր տեքստի բառերով):Գայլը արագավազ է , սրատես և խոևամանկ
 5. Ինչպե՞ս է շարժվում ոհմակը ձմռանը:Գիլի ոհմակն էլ, ձմեռը ճամփա կտրելիս իրար ետևից է գնում- ծլլաշարուկ, ու միշտ ամենից ուժեղն ու փորձվածը առաջին է գնում։ Եվ սա երկուհարմարություն ունի նրանց համար։ Մին, որ առաջի գնացողները ձնի մեջ կոպար (շավիղ) են բաց անում, ետևից եկողների համար բաց–պատրաստ ճամփա է լինում, մին էլ՝ որ ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե իրենք քանիսն են եղել։ Եվ էդ է պատճառը, որ ոչ մի որսկան չի կարող ասել, թե էս ոհմակը, որ անցել է, քանի գել է եղել մեջը։
 6. Ինչո՞ւ է վտանգավոր գայլը մարդու համար:Նրանով է վտանգավոր , որ կհարձակվեն և մարդուն կվնասեն, իսկ նրանց սովորեցնելը շատ բարդ է ։
 7. Ուրիշ ի՞նչ գիտես գայլերի մասին:Գայլի էգը կոչվում է ճույռ։ Գայլերն ապրում են ոհմակներով։ Որսին մասնակցում են թե որձերը, թե ճույռերը։

  Մարմնի երկարությունը 105-160 սմ է, քաշը՝ 32- 50 կգ, հազվադեպ՝ մինչև 76 կգ։ Ապրում է տափաստաններում, հատկապես անասունների արոտատեղերում, անապատներում, տունդրայում, հազվադեպ՝ խիտ տայգայում։ Մոխրագույն է, տունդրային գայլն ավելի բաց գույնի է, ձմռանը գրեթե սպիտակ, անտառայինը՝ մուգ, անապատայինը՝ գորշ շիկակարմիր։ Սնվում է վայրի և ընտանի սմբակավորներով, շներով, նապաստակներով, մանր կրծողներով

 8. Похожее изображение
Избранное
Рубрика: Մաթեմատիկա

07.05.2019

Համեմատել կոտորակները:

1/6 < 1/5

6/7 < 7/15

14/3 > 9/14

78/96 < 96/14

Կոտորակները դասավորել աճման կարգով:

1/8,1/45, 2/3, 1/25, 1/5, 2/41,2/5

1/45, 1/25, 2/41, 1/8, 1/5, 2/5, 2/3

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա և հանդիպեցին 3 ժամ հետո: Որքա՞ն է A և B քաղաքների միջև հեռավորությունը, եթե առաջին մեքենայի արագությունը 45 կմ ժ էր, իսկ երկրորդ մեքենայի արագությունը մեծ էր առաջին մեքենայի արագությունից 15 կմ/ժ-ով:

Լուծում

45*3=135

60*3=180

130+180=315

Պատ․՝ 315կմ։

Избранное
Рубрика: Մաթեմատիկա

06.05.2019

Քանի մետր լինի 3/5 կմ-ը:

600 մ

Քառակուսու կողմը 12 սմ է: Որքա՞ն է նրա պարագիծը և մակերեսը:

Р = 4 * 12 = 48

S = 12 * 12 = 144

Հաշվել,

756 x 92 -18040: (2202 — 2114) =

2202-2114 = 88

756 * 92 = 69592

18040/88 = 205

69592-205 = 69387

Այգին ունի 1500 մ քառակուսի մակերես: Խնձորենիներըը

S = 1500 * 3/5 = 900

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Օժանդակ բայ

Աղմկել

Ես աղմկուն եմ               Մենք աղմկում ենք

Դու աղմկում ես             Դուք աղմկում եք

Նա աղմկում է                Նրանք աղմկում են

 

Զայրանալ

Ես զարմանում եմ           Մանք զայրանում ենք

Դու զարմանում ես          Դուք զայրանում եք

Նա զարմանում է              Նրանք զայրանում են

 

Избранное
Рубрика: Բնագիտություն

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս II

Թագավորական թարգմանիչը կղզու բնակիչներին հարցեր է տալիս լատիներեն, հունարեն, անգամ հայերեն, բայց՝ անօգուտ: Նրան չեն հասկանում: Իսպանացիներին զարմացնում էր բնիկների ոսկյա զարդերի առատու­թյունը, որը նրանք հեշտությամբ փոխանակում էին շատ հասարակ իրերի հետ:

Այդ կղզին իսպանական տիրապե­տություն հայտարարելուց հետո, Կոլումբոսը շարունակում է նավարկել դեպի արևմուտք և հայտնադործում է Կուբա կղզին:

Կոլումբոսը կարծում էր, թե ինքը հասել է Չինաստանի արևելյան ափերը, Հնդկաստան, սակայն նա այստեղ չտե­սավ ոչ հարուստ քաղաքներ, ոչ թանկ­արժեք քարեր ու ոսկի և ոչ էլ համե­մունք: Փոխարենը նրանք առաջին ան­գամ ծանոթանում են ծխախոտի գործա­ծությանը, կարտոֆիլի, պոմիդորի, սեխի, Եգիպտացորենի և եվրոպացիներին մինչ այդ անծանոթ շատ այլ մշակա­բույսերի, որոնք հետագայում տարած­վեցին բոլոր մայրցամաքներում:

Երկար փորձություններից ու մեծ արկածներից հետո 1493 թվականի հու­նիսի 16-ին Կոլումբոսը վերադառնում է Իսպանիա: Իսպանիայում նա ընդունվեց մեծ շուքով ու ցնծությամբ և Թագավորական հրովարտակով մեծարվեց որպես ծովակալ և հայտ­նագործված Երկրների փոխարքա: Նրա հաղթանակը լիակատար էր: Դրանից հետո Կոլումբոսը 1493-1504 թվականների ընթացքում ևս երեք անգամ ուղևորվեց դեպի արևմուտք, հայտնաբերեց նորանոր կղզիներ ու Երկրներ, սակայն մինչև իր կյանքի վերջն էլ նա համոզված էր, որ հասել է Ասիայի արևելյան ափերին, Հնդկաստան: Նույնիսկ տեղաբնիկներին սխալմամբ հնդկացիներ անվանեց:

Կոլումբոսի մահից հետո մարդիկ իմացան, որ նրա հայտնաբերածը ոչ թե Ասիան է, այլ Նոր աշխարհ: Կոլումբոսի մեծագույն սխալը աշխար­հագրական մեծագույն հայտնագործության պատճառ էր դարձել:

Իսկ ինչո՞ւ Նոր աշխարհը Կոլումբիա կոչվելու փոխարեն անարդա­րացիորեն Ամերիկա կոչվեց: Նոր աշխարհամասը Ամերիկա անվանվեց ի պատիվ մեկ այլ ճանապարհորդի՝ Ամերիգո Վեսպուչիի, որն առաջինը այն կարծիքը հայտնեց, որ Կոլումբոսը հայտնագործել է ոչ թե Ասիա տանող նոր ծովային ուղին, այլ Նոր աշխարհ:

Избранное
Рубрика: Բնագիտություն

Ջերմոց լաբարատորիյա

Բարև ձեզ ես այսոր կպատմեմ ինչ ենք արել ջերմոց լաբարաորիաում ։ Այնտեղ մենք ամբողջ ծաղիկները  հանեցինք և մյուս մասում փոս փորեցինք և տեղադրեցինք այդտեղ ։ Դույլ վերցրեցինք և ծաղիկները ջրեցինք ։ Այսքաններ։

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Գիտնականը

Բարև ձեզ, ես Կարապետ Նշանյանն եմ, ես հիմա կպատմեմ «Գիտնական աղվեսի» մասին ։ Մի մարդ է լինում , որ սիրում է աղվես բռնել ։ Կամ մկան ձայն է հանում  , կամ թակարդ է դնում ։ Մի անգամ գնում է դեղ է վերցնում , որն քնացնում է ։ Իմանում է , որ աղվեսներն սիրում են գիշերը հավատուն գալ , ու հավերին ուտեն ։ Գնում է դեղը դնում է այդտեղ և ուրախ , ուրախ գնում է տուն ։ Արևածագին գնում է , տեսնում է  ոչ դեղը կա, ոչ աղվեսը ։ Գնում է գյուղացիներին պատմում ։ Հետո գնում է թակարդ է դնում և գնում տուն ։ Արևածագին գալիս է տեսնում է թակարդը փակ ,վրայի միսը չկա համ էլ աղվեսը չկա ։ Գնում է գյուղացիներին պատմում է ։ Ասում են , որ ուղիղ շարի , նա այդպես արեց և գնաց տուն ։ Արևածագին եկավ տեսավ թակարդները փակ վրայի միսը չկա աղվեսն էլ հետը չկա ։ Գնում է գյուղացիներին պատմում է , ասում են շախմատաձև արա նա այդպս արեց և գնաց տուն ։ Արևածագին եկավ տեսավ աղվեսի մի ոտը թակարդի մեջ գնում է ։ Ասում է հիմա դու ես խորամանկ թէ՝ ես ։ ՈՒ կրակում է ։Եթե ձեզ հետաքրքրեց անպայման կարդացեք :

Избранное
Рубрика: Ռուսաց լեզու

Сказка «Маленький цветочек»

Ответьте на вопросы:

Опишите цветок?  (можете нарисовать)

Он был слишком мал.

Почему цветку было грустно?

Горевал цветок и всегда завидовал большим деревьям, так их все видят и все ими любуются. Деревья с ним не разговаривали, а другие цветы росли от него очень далеко и не могли подружиться с маленьким цветочком.

Как и кто помог цветку?

Цветку помогли солнце и тучка.

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Մարկ Տվեն. Թոմ Սոյերի արկածները.

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետեւ այդ օրով էին սկսվում մի նոր շաբաթվա տանջանքները դպրոցում: Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում: Թոմը պառկած մտածում էր: Հանկարծ նա ցանկացավ հիվանդ լին. Այդպիսով կարող էր դպրոց չգնալ և տանը մնալ: Այստեղ ինչ-որ անորոշ հնարավորություն կար: Նա ինքն իրեն ստուգեց: Ոչ մի տեղը չէր ցավում: Նորից ստուգեց: Այս անգամ թվաց, թե փորացավի նշաններ կան, և նա դրանց հետ որոշակի հույս կապեց: Բայց շուտով այդ նշանները թուլացան և հետզհետե ամբողջովին անհետացան: Թոմը նորից սկսեց մտածել: Հանկարծ մի նոր բան հայտնաբերեց: Վերևի ատամներից մեկը շարժվում էր: Դա արդեն մեծ բախտ էր: Որպես սկիզբ նա ուզում էր տնքալ, երբ մտածեց, որ եթե սկսի այդ պատճառաբանությամբ, մորաքույրն այդ ատամը կքաշի, և դա ցավ կպատճառի: Նա որոշեց ատամը պահել որպես պահեստային  ցավ և ուրիշ պատրվակ գտնել: Որոշ ժամանակ ոչ մի բան չգտավ, հետո հիշեց բժշկի պատմած մի հիվանդության մասին, որ մեկին մի քանի շաբաթով անկողին էր գցել՝ միաժամանակ սպառնալով մատի կորստով: Նա վերմակի տակից հանեց ոտքը սկսեց ուսումնասիրել վիրավոր մատը:  Բայց այդ հիվանդության նշանները չգիտեր: Այնուամենայնիվ արժեր փորձել, և նա սկսեց եռանդով տնքալ: Իսկ Սիդը շարունակում էր անտեղյակ մնալ ու քնել: Թոմն ավելի խորը տնքաց, և նրան թվաց, որ մատն իրոք ցավում է: Ոչ մի արձագանք Սիդի կողմից: Մինչ այդ Թոմի շունչը կտրվեց: Նա մի փոքր հանգստացավ, ուժ հավաքեց ու տնքոցների հիանալի մի շարք արձակեց: Սիդը շարունակում էր խռմփալ: Թոմի համբերությունն սպառվեց: Նա կանչեց՝ Սի՜դ, Սի՜դ, և եղբորը շարժեց: Դա ազդեց, և Թոմն սկսեց դարձյալ տնքալ: Սիդը հառաչեց   ձգվեց հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց:  Թոմը շարունակում էր տնքալ: Սիդը ձայնեց նրան.

— Թո՜մ, լսի՜ր, Թո´մ:

Պատասխան չկար:

— Լսի՜ր, Թո´մ, ի՞նչ է պատահել, Թո´մ:

Նա շարժեց եղբորը ՝ մտահոգ նայելով դեմքին:

— Թո՜ղ, Սի´դ, հանգիստ թող ինձ:

— Ի՞նչ է պատահել, Թո´մ, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ:

— Ո՜չ, հարկավոր չէ. գուցե կամաց-կամաց անցնի, ոչ մեկին մի՛ կանչիր:

— Բայց ես պարտավոր եմ: Այդպես մի տնքա, Թո´մ, սարսափելի է: Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ դու այդ վիճակում ես:

— Ժամե՜ր, ա՜խ, ինձ ձեռք մի´ տուր, Սի´դ:
Բայց Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելիսռ Թտմ .ԹԹԹւււււ այնպես լավ էր նրա երևակայությունն աշխատում, և այնքան բնական էին նրա տնքոցները:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակէ

2.Հատվածից դուրս գրիր կոչական ունեցող նախադասություն:— Թո՜ղ, Սի´դ, հանգիստ թող ինձ:

 1. — Ի՞նչ է պատահել, Թոմ, գնա՞մ, մորաքրոջը կանչեմ:

Նախադասության մեջ ընդգծիր կոչականը:

Այս նույն նախադասությունը գրիր այնպես, որ կոչականը լինի սկզբում, վերջում:

-Թոմ,  ի՞նչ է պատահել , գնա՞մ մորաքրոջը կանչեմ։

-Ի՞նչ է պատահել, գնա՞մ մորաքրոջը կանչեմ , Թոմ։

4.Գրի´ր տրված բառերի հականիշները.
ա) դժբախտ — երջանիկ
բ) ատելի  —սիրելի
գ) հիվանդ  —առողջ
դ)անհետանալ  —հայտնվել

5.Ի՞նչ է նշանակում տեքստում հանդիպող հետզհետե  բառը:

ա) աստիճանաբար+
բ)   կարգին
գ) ավելի ուշ
դ)շատ ուշ

6.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված տեսակը.

ա) դժբախտ-պարզ+
բ) փորացավ-բարդ
գ) մորաքույր-բարդ
դ) հիվանդություն-ածանցավոր

7..Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա) վերմակ-ածական+
բ)  նշան-գոյական
գ) ատամ-գոյական
դ) դպրոց-գոյական

 8.Ո՞րն է տրված նախադասության ենթական:
Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:
ա)հագուստները
բ) մորաքույրը
գ) Սիդը+
դ) իր

 9.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական պատմողական և բացականչական  նախադասություն:Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց:
10.Հոմանիշ զույգերից  ո՞րն է սխալ.
ա)մտածել-մտորել
բ)փնտրել — որոնել
գ) լսել — ականջ դնել
դ) բնական – արհեստական+

11.Վերնագրի´ր տեքստը:Թոմը հիվանդանալիս։

12.Տեքստում մուգ գրված նախադասության մեջ բաց են  թողած կետադրական նշաններ:     Լրացրո՛ւ  դրանք:

Սիդը հառաչեց , ձգվեց , հենվեց արմունկին և Թոմին նայեց:

13.Գրի´ր  մեկ բառով.

ա) մոր քույրը   —մորաքույր
բ) միտք անել  —մտածել
գ) ման գալ    —քայլել,փնտրել
դ) որոշում կայացնել  —որոշել

 14.Թոմն ինչո՞ւ չէր սիրում կիրակի օրերը: Տեքստում ընդգծի՛ր այդ հատվածը:Նա այդ օրը ցանկանում էր, որ ընդհանրապես կիրակի չլիներ. գերության մեջ լինելը դրանով ավելի ատելի էր դառնում:

15.Ինչո՞ւ էր Թոմն ուզում հիվանդ լինել:

Որ դասի չգնար։

16.Թոմը որոշեց սկզբից չասել ատամի մասին, որովհետև ̀
ա) հարմար չէր գտնում նման պատճառաբանությունը
բ)պահում էր որպես պահեստային ցավ+
գ)չէր մտածել այդ մասին
դ) մի անգամ արդեն նման պատճառաբանություն արել էր

Избранное
Рубрика: Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք 29․04․2019թ․

46 x 50 x 2=46x (50×2)=46×100=4600

28 x 5 x 2 =28x(5×2)=28×10=280

37 x 4 x 25 =37x(4×25)=37×100=3700

Снимок

Պատ․՝12տակառ

Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այնպիսի թվանշաններ, որպեսզի բազմապատկումը ճիշտ լինի:

1 0 7 x 5 = 53 5

Հեծանիվի ակի շրջանագիծը 10 ճաղով քանի՞ մասի է բաժանվում:

բաժանվում է 9-ը մասի ։

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Նամակ Թոմ Սոյերին

Բարև, Թոմ ։ Ես Կարապետ Նշանյանն եմ ։ Ես սովորում եմ մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում , 4-2 դաս․։ Թոմ ես ուզում եմ , որ դու լավ սովորես և լավ գնահատականներ ստանաս և քեզ բոլորը սիրեն , նաև ուրիշնների մայրերը ։ Պակա, Թոմ, համոզված եմ , որ դու այդպես կլինես ։

Избранное
Рубрика: Բնագիտություն

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս I

Ինչպես գիտենք, միջին դարերում Հնդկաստանը և Չինաստանը հա­րուստ երկրների համբավ ունեին: Վաճառականներն այնտեղից բերում էին թանկարժեք ապրանքներ՝ մարգարիտ, սուրճ, թեյ, համեմունք, մետաքս, ոսկի, արծաթ: Նրանք այդ երանելի երկրներ էին հասնում կիզիչ անապատներով, բարձրաբերձ լեռներով ու խորը կիրճերով անցնող, վտանգներով լի ճանապարհներով:Մյուս կողմից էլ ավազակներն ու ծովահենները փակել էին դեպի Հնդկաստան և Չինաստան տանող քարավանային ճանապարհները և անխնա կողոպտում էին վաճա­ռականներին կամ էլ նրանցից պահանջում էին բարձր մաքսեր:

Դրա համար էլ շատերի ցանկությունն էր գտնել դեպի Հնդկաստան և Չինաստան տանող կարճ ու ապահով ճանապարհներ: Այդ շատերից մեկն էր նաև Քրիստափոր Կոլումբոսը: Արևելքի երկրների ճո­խությունների մասին նա կարդացել էր Մարկո Պոլոյի գրքից, լսել էր բազում պատմություններ դրանց մասին, որոնք նրա երևակայության վրա մեծ ազդե­ցություն էին գործել: Կոլումբոսը ընդունում էր Երկրի գնդաձևությունը: Նա ուսումնասիրել էր ժամանակի աշխարհի նոր քարտեզները, որտեղ Եվրոպայից արևմուտք պատկերված էին Ասիայի արևելյան ափերը: Կոլումբոսը համոզված էր, որ կարելի է Ասիայի արևելյան ափերը հասնել Ատլանտյան օվկիանոսով՝ անընդհատ դեպի արևմուտք շարժվելով:

Նա իր այդ ծրագիրը ներկայացնում է Պորտուգալիայի թագավորին: Սակայն մերժում ստանալով՝ թողնում է այդ երկիրը և տեղափոխվում Իսպանիա: Այստեղ երկար ժամանակ բանակցում է Իզաբելա թագուհու հետ. և վերջապես բախտը ժպտում է նրան: Թագուհին համաձայնում է աջակցել Կոլումբոսին՝ իրականացնելու իր համարձակ ծրագիրը: Եվ ահա, 1492 թվականի օգոստոսի 3-ին Կոլումբոսի երեք նավից բաղկացած նավախումբը 90 հոգանոց անձնակազմով դուրս է գալիս իսպանական Պալոս Նավահանգստից և ուղղություն վերցնում դեպի արևմուտք:

Մոտ մեկուկես ամիս շարունակ Կոլումբոսի առագաստանավերը համընթաց քամու օգնությամբ հանդարտ շարժվում էին Ատլանտյան օվկիանոսով: Շուտով նավաստիները հեռվում նկատում են կանաչ տարածություն: Թվում էր. թե դա երկար սպասված ցամաքն էր: Սակայն իրականում դա Սարգասյան անափ ծովն էր, որտեղ լողում էին մեծ քանակի ջրիմուռներ: Հետո երևում են թռչունների երամներ: Նորից է ուրախու­թյունը համակում բոլորին, ու նորից դրան հաջորդում է դառը հիասթափու­թյունը: Երկարատև նավարկությունը հու­սահատեցնում է նավաստիներին: Նավա­խմբում խռովություն է բարձրանում: Խռովարարները Կոլումբոսից պահանջում են անհապաղ Իսպանիա վերադառնալ: Կոլումբոսին դժվարությամբ հաջողվում է խաղաղեցնել անձնակազմին և շարունակել ճանապարհը: Հոկտեմբերի 12-ին՝ գիշեր­վա 2-ին, առջևից ընթացող նավից լսվում են «ցամաք, ցամա՜ք» բա­ցականչությունները: Առավոտյան ճանապարհորդների առջև գծագրվում են գեղեցիկ կղզու՝ փարթամ բուսականությամբ ծածկված ափերը: Կոլումբոսը կղզին անվանում է «Սան Սալվադոր», այսինքն՝ «Սուրբ Փրկիչ»: Կոլումբոսի և նրա մարդկանց ուրախությունն անսահման մեծ  էր: Կոլումբոսին թվում էր, թե իրոք իրականացել էր իր մտահղացումը

Избранное
Рубрика: Հայրենագիտություն

Անահիտ աստվածուհու մասին

 

 

get

Անահիտը մայրության, արգասավորության ու պտղաբերության աստվածուհին է հին հայկական դիցարանում, գերագույն աստված Արամազդի դուստրը:

XIX դարի վերջին Երզընկայում հայտնաբերվել է Անահիտ աստվածուհու պղնձաձույլ գլուխը, որը տարվել է Անգլիա և պահվում է Բրիտանական թանգարանում, իսկ կրկնօրինակը Հայաստանի պատմության թանգարանում է: 

Անահիտ աստվածուհու պաշտամունքը Հայաստանում առաջացել է անհիշելի ժամանակներից և սերտորեն առնչվել է մայրության պաշտամունքին: Վաղ շրջանում եղել է նաև հայկական դիցարանի ռազմի աստվածուհին: Նրան կոչել են Ոսկեմայր, Սնուցող մայր, Մեծ տիկին, Ոսկեծղի, Ոսկեմատն: Անահիտը համարվել է խոհեմության ու պարկեշտության մայրը, մարդկանց սնուցող, ապրեցնող ու փառավորող աստվածուհի: 
Անահիտի գլխավոր տաճարը գտնվել է Բարձր Հայքի Եկեղյաց գավառի Երիզա ավանում, որտեղ նրա պաշտամունքն այնքան էր տարածված, որ ամբողջ գավառը կոչվել է նաև Անահտական:
Մ. թ. ա. 34 թ-ին հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսն պարթևական արշավանքի ժամանակ կողոպտել է տաճարի հարստությունը: Նրա զինվորները ջարդել են Անահիտի վիթխարի ոսկեձույլ արձանը, բաժանել իրար մեջ ու տարել Հռոմ: Լուրեր են տարածվել, թե Անահիտի արձանի վրա հարձակված առաջին զինվորը կուրացել, այնուհետև խելագարվել ու մահացել է: 
Անահիտի տաճարներ կային հին Հայաստանի տարբեր վայրերում, հատկապես Տարոնում ու Վասպուրականում, որտեղ դրվել են աստվածուհու ոսկե, արծաթե, պղնձե, քարե արձանները: Նավասարդի սկզբին (օգոստոսի 15-ին) մեծ շուքով նշվել է Անահիտի գլխավոր տոնը՝ նվիրված բերքի հասունացմանը: 
Քրիստոնեության ընդունումից հետո Անահիտի պաշտամունքը վերածվել է Մարիամ Աստվածածնի պաշտամունքի: 
Անահիտ անունը տարածված է հայերի մեջ. այդ անունով է կոչվում հայկական տոմարի 19-րդ օրը: Անահիտը համապատասխանում է հունական Արտեմիսին, հռոմեական Դիանային:

Избранное
Рубрика: Մայրենի

Ին դասարանի մասին

ԻՄ դասարանը շատ լավ դասարան է :Ճիշտ թ , որ երեխաները դասի ժամանակ խոսում են և ուսուցիչներին բարկացնում : Իհարկե երեխաները առանց հեռախոս չեն կարող ապրել: Ամենա վատը այն է , որ երեխաները շատանում են և տեղ չի լինում:  Այսքանն  էր իմ դասարանի մասին:

Избранное
Рубрика: Բնագիտություն

Երկիր մոլորակի բնության բազմազանությունը

 1. Ի՞նչ է բնությունը, և որո՞նք են նրա բաղադրամասերը:Լեռներն ու հարթավայրերը,  օվկիասնոսներն ու ծովերը, գետերն ու լճերը, անձրևն ու քամին և մարդը բնության բաղադրամասերն են։
 2. Մե’ր Երկիր մոլորակի բնության բազմազանության օրինակներ:Անծայ­րածիր օվկիանոսն է՝ անհուն ջրերով, մյուսոււմ՝ ցամաքը՝ ընդարձակ հարթավայրերով ու լեռներով
 3. Քո շրջապատից բե’ր բնության վրա մարդու ազդե­ցության օրինակներ:Փչում է քամին, տեղում են անձրևն ու ձյունը, ծաղկում են ծառերը, թափվում են տերևները, քայքայվում են լեռները և այլն:Մարդն իր գործունեությամբ ազդում է բնության վրա և նույնպես փոխում է այն. մշակում է հողը, տնկում նոր անտառներ կամ կատարում անտառահատումներ, ստեղծում լճեր, Երկրի ընդերքից հանում օգ­տակար նյութեր:
 4. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ լավ ճանաչել բնությունը:Որպեսզի մարդիկ ճիշտ օգտվեն բնությունից, կարողանան ճիշտ օգտագործել նրա հարստությունները’ ջրերը, հողերը, բույսերը, կեն­դանիները, պետք է բնության մասին ունենան հարուստ գիտելիքներ: Օրինակ՝ եթե մարդիկ երբեք չմոռանան, որ իրենց կյանքի համար անփոխարինելի նշանակություն ունեցող թթվածինը արտադրում են միայն կանաչ բույսերը, հատկապես ծառերը, ապա նրանք անխնա չեն կտրի ծառերը:
Избранное
Рубрика: Մաթեմատիկա

Տնային աշխատանք

Դիր փակագիծ այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն

1000-(750-250-500)=1000

1000-6400 : (32 : 4 )= 200

Քառակուսին ակնյունագծերով բաժանվում է չորս հավասար մասերի: Հաշվիր 24 մմ կողմով ABCD քառակուսին անկյունագծերով բաժանելուց  ստացված չորս մասերից երեքի մակերեսների գումարը:

Снимок 24/2=12

24*12/2=144*3=432       Պատ․՝ 432մմ2

Պարզիր թե ո՞ր թվերը պետք է լինեն դատարակ վանդակներում և ինքդ նույնպես նմանատիպ խնդիր կազմիր:

Снимок22 312-77=235

312/8=39

520-312=208

312*7=2184

Избранное
Рубрика: Բնագիտություն, Uncategorized

Հ.Հ. օգտակար հանածորը

Ծովակ, նռնաքարը և սև օպալը _ Ծովակնը երջանիկ ամուսնությունների, փոխադարձ սիրո ու հարգանքի քարն է: Այն տիրոջն է փոխանցում նվիրողի մտքերը: Բուժում է կոկորդի ու ատամների հիվանդությունները. նման խնդիրներ ունեցողներին խորհուրդ է տրվում արծաթով պատված ծովակնից պատրաստված զարդ կրել: Նռնաքարը կիսաթանկարժեք քար է, որի տեսակները տարբերվում են գույնով` մուգ կարմիրից` դեղնավուն: Այն մոգական քար է, որը ուժեղեցնում է տիրոջ ձգողականությունը և մարդկանց վրա իշխելու կարողություն տալիս: Նռնաքարով մատանին նվիրում են` ի նշան ընկերության, հիշողության և երախտագիտության: Նռնաքարը նաև առողջարար է. օգնում է բարձր ջերմության, կոկորդի բորբոքման, գլխացավերի ժամանակ: Կարիճների համար փոփոխվող ճակատագրի խորհրդանիշ է օպալը, հատկապես` սևը: Այն օգնում է վերականգնել էմոցիոնալ հավասարակշռությունը, թուլացնում միամտությունը, կամակորությունը, վտանգավոր ինքնավստահությունը: Այն օգնում է ճանաչել ինքդ քեզ, կատարելագործվել, այս նշանի էներգիան ուղղում զարգացմանը, օգնում խուսափել սթրեսներից ու նյարդային բռնկումներից:

Նյութերը մասնակի կամ ամբողջությամբ մեջբերելիս ակտիվ` հիպերլինքով հղումը Ankakh.com-ին պարտադիր է:

Рубрика: English

Հետևյալ բառերով կազմեք նախադասություններ՝ take, follow, visit, interesting, look at

We take flowers and visit to our friend.

We go to zoo park, look at animals.It was interesting.

followed my friend and got in trouble.

Հետևյալ նախադասությունները գրիր անցյալ և ներկա շարունակական ձևերով, օրինակ՝  They play-They played. They are playing.

They sing songs.They sang.They are singing

I spend a wonderful time.I spent.I am spending.

He has his lunch.He had. He is having.

They look at the picture.They looked.They are looking.

Рубрика: Մայրենի

Մայրենի

Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`բարձր — ցածր, տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

Միշտ-երբեք,,ոչնչացնել-ստեղծել,բացահայտ -գաղտնի, թույլ-ամուր,վերջին -առաջին, համաձայնել-հրաժարվել, հանգստանալ -աշխատել,գտնել-կորցնել, հավաքել -վատնել, աջ-ձախ,արթուն-քնած,ընդունել -մերժել,

2.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն-տգեղ, լավ-վատ, մեծ-փոքր, ներքև-վերև, ուշադիր-անուշադիր, բարեկամ-անծանոթ, աղքատ-հարուստ, կուշտ-սոված, դիտավորյալ-հատուկ, հիշել-մոռանալ, վառել-հանգացնել, դրական-բացասական, հրաժեշտ տալ-բարևել, հյուսել-քնդել, թույլատրել-չթույլատրել, -վերկենալ, գումարել-հանել, թափթփել-հավաքել, պապանձվել-շատախոսել, գիշեր-ցերեկ, ելք- մուտք, ավարտել-սկսել, օգնել-խանգարել , արագացնել-դանդաղել :

3. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները միայն շարժվող առարկաներն են տեսնում.Անշարժ կենդանին անհետանում է նրանց աչքից:

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը լցված է միջատներով:Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե լուռ, այլ աղմուկի աշխարհ է:

4. Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո´ւ:

Անպտուղ ծառը կկտրեն, պտուղով ծառին քար կգցեն:

Բարին որ չլիներ, չարը աշխարհը կքանդեր:

Դևին դժոխքը ցույց չտաս, դրախտի ճանապարհը չի իմանա:

Թացն էլ չորի հետ վառվում է:

Կաթի հետ մտածը հոգու հետ դուր սկգան:

Հագուստի նորն է լավ, ընկերոջ հինը:

Մինչև չգա վերջինը, չի հիշվի առաջինը:

Рубрика: Մայրենի

Իմ ընթերցանության ոճը

Ես սիրում եմ գիրք կարդալ, երբ ես գիրք եմ կարդում 10-15 րոպեից հասնում եմ 7-րդ էջին : Ես գրքերը ընտրում եմ հերթականությամբ իմ  ոճի և իմ տարիքի : Երբ ընտրում եմ, անպայման մինչև վերջ կարդում եմ , որ ամբողջ պատմությունը իմանամ :  Այնպիսի գրքեր եմ ընտրում , որ հետաքրքիր լինեն:

Рубрика: Մայրենի

Autumn

                                                                                     скачанные файлы

Կարդա  և գտիր ընդգծված բառերի  նշանակությունը

“Dress warm!” exclaimed Troll Mother.

“I am,” said Troll Brother.

Troll Mother looked at the thin jacket Troll Brother had on and shook her head.

“I have a sweater on underneath this jacket,” said Troll Brother, lifting up the bottom of his jacket to reveal a big thick sweater.

“Good boy,” said Troll Mother, smiling.

Troll Brother went outside to play and soon  came back .

“So soon?,” said Troll Mother, setting a big mug of hot chocolate on the table.

“Is that for me?” asked Troll Brother with a big grin on his face.

“Yes dear,” said Troll Mother.

“Oh good,” said Troll Brother. “I will  warm me up. It is really cold outside today.”

“It is going to be winter soon,” said Troll Mother.

“Yes,” said Troll Brother. “There weren’t even any leaves on any of the trees. Everything is so bare looking.”

“Winter is near,” said Troll Mother. “However, right now, we can enjoy what is left of the autumn season.”

“How?” asked Troll Brother.

“We can have a nice fresh slice of warm apple pie,” said Troll Mother.

“Yummy!” exclaimed Troll Brother. “I love apple pie!”

“Well then here you go,” said Troll Mother, giving Troll Brother a large slice of apple pie with a scoop of ice cream on it.

“I love autumn,” said Troll Brother.

“Me too,” said Troll Daddy standing in the doorway. “Now, where is my slice?”

1. Քեզ դուր եկա՞վ տեքստը, ինչո՞ւ (օգտագործիր տեքստի բառերը, կամ օգտվիր բառարանից)

_________________________________________________

2. Տեքստից դուրս գրիր բառեր, որոնք  ունեն հոմանիշեր և հականիշեր

օր.՝ large-big- huge- small-little

3. Ինչ հագուստ է հագել տեքստի հերոսը 

______________________________________________________

4. Այս ներոհիշյալ հագուստներից որոնք են աշնանային, ընդգծի՛ր

shorts, hat, boots, shoes, gloves, jumper, T-shirt, shirt, sweater, blouse, sandals, sunglasses, suit, dress, skirt, socks, tights, scarf, coat, roll-neck sweater

5. Աշունը ինչպիսին է

sunny, hot, frosty, cold, cool, warm, cloudy, misty, bright

6. Սիրում ե՞ս աշուն, ինչո՞ւ, գրի՛ր

__________________________________________________________

__________________________________________________________

7. Ֆոտոխցիկով նկարիր Երևանյան աշունը, պատմիր այդ մասին և ֆիլմ կամ պրեզենտացիա պատրաստիր

Рубрика: Ռուսաց լեզու

Школа, с праздником!»Я Себастаци »

C праздником тебя моя любимая школа.  Уже третий год я учусь в школе имени Мхитара Севастейского.  Уже третий год я  Себастаци  . Я  поздравляю с праздником  всех  кто часть этой школы.

Рубрика: Ռուսաց լեզու

Сем чудес моей школы

1)Мои учителя самые лучшие

2))Мои учителя самые добрые

3)Моя школа самая хорошая

4)Ученики все классные

5)У меня хорошие друзья

6)Мы  много ездим в музеи

7)Моя школа самая чудесмая,  потому что она самая  прекрасмая

Рубрика: Մայրենի

Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթար Սեբաստացին ծնվել է Սեբաստիայում 1676թ․,Պետրոսի և Շահրիստանի ընտանիքում։Ծնողները նրան լավ կրթություն են տվել ,որպեսզի հետո առևտրով զբաղվի։Մանուկը(այդպես էին նրան անվանել ծնողները)  մանկուց ուզում էր դառնալ հոգևորական , բայց ծնողները չէին ուզում։1691թ երբ ծնողները համաձայնեցին, որ Մանուկը դառնա քահանա։ Այդ ժամանակ Մանուկը իր անունը փոխեց և դարձավ Մխիթար։20 տարեկանում նա արդեն քահանա էր, իսկ 25 տարեկանում  մի քանիսի հետ հիմնեց Մխիթարյան միաբանությունը ՝Կոստանդնոպոլսում։Բայց այնտեղ նրանց անընդհատ նեղում էին և Մխիթարը միաբանությունը տեղապոխեց Վենետիկ՝Սուրբ Ղազար կղզի։Այնտեղ էլ 73 տարեկանում նա մահացավ։

Portrait de Pierre Mékhitar (Saint Lazare des Arméniens, Venise) (5182840694)(crop).jpg